汉语水平考试 - HSK

De HSK is een internationaal gebruikte test van taalvaardigheid in het Chinees (Mandarijn). De test is ontwikkeld onder auspicien van het Ministerie van Onderwijs van de Volksrepubliek China, en wordt jaarlijks afgenomen op locaties over de gehele wereld, op verschillende niveaus. Bij goed resultaat behaalt u het HSK-certificaat, dat kan gelden als indicatie van uw beheersing van het Mandarijn bij het aanvragen van beurzen, sollicitaties enzovoort. De opleiding Talen & Culturen van China van de Universiteit Leiden geldt vanaf 2005 als HSK test-centrum.

The HSK (Basic) is appropriate for those beginners who have had 100-800 hours of formal education in modern Chinese, and have a basic vocabulary of 400-3,000 common Chinese characters (at the A and B levels), and who understand the corresponding Chinese grammar structures (at the A and B levels).

The HSK (Elementary-Intermediate) is appropriate for elementary and intermediate students of Chinese who have had 400-2,000 hours of formal education in modern Chinese, have a basic vocabulary of 2,000-5,000 common Chinese characters (at the A, B and C levels), and who understand the corresponding Chinese grammar structure (at the A, B and C levels).

HSK (Basic)
Test ContentsTest ItemsItem NumbersTest Duration
Listening Comprehension Listening 1 15 50 ± 35 minutes
Listening 2 15
Listening 3 20
Grammatical Structure Grammar 1 20 40 40 minutes
Grammar 2 20
Reading Comprehension Reading 1 20 50 60 minutes
Reading 2 30
Total   140 ± 135 minutes


HSK (Elementary-Intermediate)
Test ContentsItem NumbersItem ProportionTest Duration
Listening Comprehension 50 29.4% ± 35 minutes
Grammatical Structure 30 17.7% 20 minutes
Reading Comprehension 50 29.4% 60 minutes
Close Test 40 23.5% 30 minutes
Total 170   ± 145 minutes


汉语考试 HSK examen

Wie serieus bezig is Chinees te leren krijgt wellicht de behoefte zijn/haar niveau te testen. Dat kan met een officieel examen, HSK, dat jaarlijks ook in Nederland wordt afgenomen. Het HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) examen is laagdrempelig. Er zijn zes niveaus en het examengeld is niet hoog. Wie 150 woorden kent kan al meedoen met niveau 1.

De schriftelijke examens bestaan uit luister- en leesvaardigheid. Vanaf niveau drie wordt ook schrijfvaardigheid getest. In de eerste twee niveaus wordt naast karakters ook pinyin gebruikt. Vanaf niveau 3 is het examen geheel in karakters. Zie het schema hieronder voor de niveaus en het aantal woorden dat kandidaten moeten beheersen.

De mondelinge examens worden op een ander tijdstip afgenomen. Voor het mondelinge examen zijn er drie niveaus: beginner, iets gevorderd en gevorderd.

HSK Informatie De examens worden gemaakt en uitgevoerd door het China National Office for Teaching Chinese as a Foreign Language (kortweg bekend als Hanban).

De examens worden in heel China erkend. Ze zijn geldig tot 2 jaar na de examendatum.

In het schema hieronder is een overzicht van de schriftelijke examens. In de laatste kolom wordt wordt het niveau van HSK vergeleken met in Europa vastgestelde normen voor taalvaardigheid in verschillende talen *).


Niveau Duur examen Onderdelen Voorkennis Woorden-schat Europ. niveau
1 40 min. luister &lees-vaardigheid half jaar les, 2-3 lesuren/week 150 A1
2 55 min. luister &lees-vaardigheid 1 jaar les, 2-3 lesuren/week 300 A2
3 90 min. luister, lees-en schrijfvaar-digheid 1,5 jaar les, 2-3 lesuren/week 600 B1
4 105 min. luister, lees-en schrijfvaar-digheid 2 jaar les, 2-4 lesuren/week 1200 B2
5 125 min. luister, lees-en schrijfvaar-digheid meer dan 2 jaar les 2500 C1
6 140 min. luister, lees-en schrijfvaar-digheid meer dan 3 jaar intensief les